You are currently viewing Zimowe Seminarium

Zimowe Seminarium

W dniach 11-13 stycznia 2019 roku u podnóża Tatr w miejscowości Murzasichle odbyło się III Zimowe Seminarium World Kyokushin Budokai Poland. Były to trzy bardzo pracowite dni dla uczestników obozu. Zgrupowanie miało na celi z jednej strony przygotowanie do egzaminu na stopnie kyu i dan z drugiej strony przeprowadzenie kompleksowego szkolenia dla sędziów z przepisów WKB. Treningi przygotowujące do egzaminu prowadziła sensei Agnieszka Winek. Seminarium sędziowskie przygotował i prowadził sensei Tomasz Mendoń. Seminarium sędziowskie obejmowało zarówno wiedzę teoretyczne jak i zajęcia praktyczne, wszystko poparte prezentacją multimedialną. Podsumowaniem obu modułów były egzaminy. Wielogodzinny i ciężki egzamin na stopnie kyu i dan zdali wszyscy przystępujący. Trudy egzaminu dawały dodatkową satysfakcję wszystkim, którzy zdali egzamin. Szkolenie sędziowskie również zakończyło się egzaminem, pisemnym i praktycznym. Wszyscy pozytywnie zaliczyli egzaminy uzyskując tym samym odpowiednie do kwalifikacji licencje sędziowskie. Wśród zdający, którzy pomyślnie przeszli „Dan Test” byli ćwiczący w Leżajskim Klubie Kyokushin Karate: sensei Tokarz Adam – 3 dan, sensei Wziątka Artur – 3 dan, sensei Jeziorowski Piotr 3 dan i sensei Szalewicz Paweł – 3 dan. Na zakończenie III Zimowego Seminarium WKB odbyła się Sayonara, która była okazja do integracji środowiska WKB z różnych ośrodków. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą atmosferę podczas obozu, a instruktorom, którzy zdali na wyższe stopnie – gratulujemy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ZIMOWE SEMINARIUM WKB

ZIMOWE SEMINARIUM WKB