Etykieta Dojo

„ Droga walki zaczyna się i kończy na uprzejmości” – Sosai Mas Oyama

Uczniowie powinni się kłaniać i powiedzieć OSU podczas wchodzenia do szkoły i do hali treningowej Dojo. Podczas wchodzenia do Dojo, uczniowie powinni ukłonić się i powiedzieć OSU w stronę przodu Sali lub do obszaru „ Shinzen” oraz ukłonić się przodem do studentów już znajdujących się na sali. 

Uczniowie powinni zrobić wszystko, żeby być na zajęciach punktualnie, a ci którzy się spóźniają powinni się ukłonić przodem do Dojo , powiedzieć OSU, uklęknąć w „seiza” z zamkniętymi oczami, głową nisko w „mokuso” i czekać na zaproszenie do dołączenia do zajęć. Po zaproszeniu do przyłączenia się, uczeń kłania się, mówi OSU lub „Shitsurei Shimasu” (przepraszam za przeszkodzenie) podczas siedzenia w „seiza”. Potem należy dołączyć do ćwiczących z tyłu, tak by nie przeszkodzić innym ćwiczącym (szczególnie ze starszym stopniem).  

Uczniowie powinni utrzymywać siebie i swoje wyposażenie (Do-Gi, ochraniacze na piszczele, rękawice itp.) w czystości i porządku i zachęcać innych do tego samego. Do-Gi może być noszone tylko gdy jest czyste i białe. Oficjalne logo Kyokushin może być noszone na lewej piersi Kimona. Rozdarcia i inne uszkodzenia w Do-Gi muszą być dokładnie zaszyte.Zaniedbane kimono i inny sprzęt są lekceważącą postawą dla innych członków Dojo.

Nie zdejmuj żadnej części twojego Do-Gi podczas treningu jeżeli cie o to nie proszono. Jeżeli musisz poprawić swoje kimono podczas treningu zrób to szybko i cicho twarzą do tyłu sali.

Wszystkim osobom z wyższym stopniem i osobom starszym ma być okazywany odpowiedni szacunek. Wszyscy uczniowie powinni wstać i powiedzieć OSU kiedy osoba ze starszym stopniem lub z czarnym pasem wchodzi na salę.

Podczas zwracania się lub pozdrawiania starszego stopniem lub instruktora, uczniowie powinni powiedzieć OSU i ukłonić się odpowiednio i zrobić to samo po zakończeniu rozmowy. Ta zasada powinna obowiązywać również poza Dojo, gdyż zawsze musimy doceniać naszych Senpai. Jeżeli nie jesteś pewny stopnia twojego rozmówcy, zawsze zwracaj się tak jakby był wyższym stopniem.

Kiedy okazja wymaga podania ręki, użyj dwóch rąk by pokazać zaufanie i pokorę oraz powiedz OSU. Dotyczy to nie tylko Dojo ale i miejsc poza nim (w szczególności w stosunku do osób starszych stopniem).

Uczniowie nie powinni opuszczać zajęć bez pozwolenia. W nagłych przypadkach, gdy musisz natychmiast wyjść z sali, zrób to w należyty sposób i wytłumacz powód swojego wyjścia tak szybko jak to możliwe.

Aby uniknąć możliwych zranień, uczniowie nie powinni nosić biżuterii, zegarków ani żadnych innych ostrych przedmiotów. Przepisane okulary są dozwolone, lecz podczas Kumite należy je zdjąć i używać szkieł kontaktowych. Jest to polecane, tak samo jak ochraniacze na piszczele, rękawice oraz ochraniacze na biust i suspensoria.

Uczniowie wyrażający chęć odwiedzenia innych szkół Kyokushin powinni najpierw poprosić o zgodę swojego Sensei. Uczniowie chcący trenować w innych szkołach Kyokushin powinni posiadać ważną legitymację WKB i posiadać list polecający od swojego Sensei. W innej szkole uczniowie powinni okazywać należyty szacunek, grzeczność i pokorę wszystkim członkom i instruktorom w Dojo.

Wszyscy uczniowie powinni kontrolować swoje zachowanie zarówno w Dojo jak i poza nim, aby nie dawać złego przykładu o WKB Kyokushinkaikan. Uczniowie nie powinni używać żadnych technik nauczonych w Dojo przeciwko innej osobie, chyba że ich życie lub życie innych ludzi jest w bezpośrednim zagrożeniu.

Na co dzień uczniowie powinni okazywać uprzejmość, spokój, dobry osąd i etyczne zachowanie. Nigdy nie powinni zapominać o swoich dążeniach, zasadach i duchu Kyokushin. Powinni zawsze pamiętać i rozumieć maksymy Mas. Oyamy: “Trzymaj głowę nisko lecz spoglądaj daleko. Bądź oszczędny w słowach. Szanuj rodziców i poświęcaj się dla innych ludzi „

Uczniowie powinni odpowiadać swoim instruktorom lub starszym stopniom głośnym OSU i reagować natychmiastowo na jego lub jej polecenia. Wolna lub obojętna reakcja jest obrazą.

Podczas zajęć, uczniowie powinni pozostać skupieni na technikach i nie rozpraszać się. Należyty szacunek i docenienie powinny być oddawane instruktorowi i innym uczniom za każdym razem. Nie przychodź na trening Kyokushin bez należytej powagi.

Czasami podczas zajęć , uczniowie będą mogli usiąść i odpocząć, co znaczy przejście z „seiza” do „anza”. W tym czasie należy powstrzymać się od nerwowych ruchów, rozmów lub przeszkadzania innym osobom podczas ćwiczń lub wykładu.

Sala treningowa to miejsce, które zgodnie z tradycją jest czczone. W Dojo uczniowie nie powinni nosić nakrycia głowy i obuwia. Nie wolno tu używać wulgarnego języka. Jedzenie , żucie gumy do żucia, picie alkoholu i palenie papierosów oraz zarzywanie jakichkolwiek używek jest zabronione w Dojo.

Wszyscy studenci powinni uczestniczyć w sprzątaniu przed i po zajęciach. Uczniowie powinni dbać o swoje Dojo, jako miejsce specjalnie szanowane.

Uczniowie powinni szanować zasady koleżeństwa obowiązujące na zajęciach. Należy zawsze pamiętać o prawdziwej drodze Kyokushin i wspierać jej idee. Nie należy wykazywać postawy zniechęcającej do treningu oraz okazywać negatywnych zachowań w stosunku do współćwiczących. Nigdy nie powinno się przenosić takich uczuć na Kumite, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji sprzyjającej zranieniom i kontuzjom.

Wszyscy uczniowie powinni się powstrzymywać od znieważania innych uczniów, szkół, czy sztuk walki.

Uczniowie wyrażający chęć udziału w turniejach i innych wydarzeniach Kyokushin, powinni uprzednio skonsultować się ze swoim Sensei.

 

„Największym celem sztuki Karate Kyokushin nie jest zwycięstwo albo unicestwienie, ale perfekcja charakteru ćwiczących„