Przysięga Dojo

Napisana przez Sosai Mas Oyame z pomocą Eiji Yoshikawa, autora znanej powieści „Musashi” o życiu i doświadczeniach najznamienitszego japońskiego wojownika – Myomoto Musashi. W Japonii Oyama jest bardzo często nazywany Myomoto Musashi XX wieku. To z powieści Yoshikawy Oyama zaczerpnął natchnienie do samotnego treningu w górach. Przysięga Dojo powstała również po angielsku i „ Romanji” co znaczy romanizacja , czyli zamiana japońskiego alfabetu na łatwiejszy do wymówienia.

Napisana przez Sosai Mas Oyame z pomocą Eiji Yoshikawa, autora znanej powieści „Musashi” o życiu i doświadczeniach najznamienitszego japońskiego wojownika – Myomoto Musashi.

Przysięga Dojo powstała również po angielsku i „ Romanji” co znaczy romanizacja , czyli zamiana japońskiego alfabetu na łatwiejszy do wymówienia.

W Japonii Oyama jest bardzo często nazywany Myomoto Musashi XX wieku. To z powieści Yoshikawy Oyama zaczerpnął natchnienie do samotnego treningu w górach.

Przysięga Dojo 

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha.

2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciała i zmysły stały się doskonałe.

3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.

6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi którą obraliśmy.

Dojo Kun

1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

2. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.

4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto.