Wymagania do 16 lat

System stopni KYU – Junior – dotyczy dzieci do 16 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu.

Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację.

W skali 4 – 1 kyu do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki oraz poziom kumite.

Podstawą systemu junior jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 10 do 5 kyu

Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień “Junior” zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).

Ponadto obowiązuje następująca zasada

  • Egzaminów nie można łączyć ani pomijać ich kolejności.
  • Szerokość pagonów powinna wynosić 0,5cm.
  • Odległość pagonów od siebie 1.5cm
  • Odległość pierwszego czerwonego pagonu od końca pasa 10 cm.
  • Pagon wyróżniający nieparzyste kyu (tj.9,7,5) należy naszyć jako pierwszy w odległości 7cm